Browsing loại

Huyết áp cao

Cùng Gia Đình Khỏe tìm hiểu về căn bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng nhiều đến đời sống cá nhân người bệnh đó là bệnh huyết áp cao (còn gọi là cao huyết áp). Huyết áp cao là nguyên nhân hàng đầu gây tai biến có phải không?